JSFiddle

 • htmldog-intermediate-all

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <p>
   Använd div och span enbart då det inte finns andra element att använda. Används främst för att stila sidan.
  </p>
  <div>
   Unvik ...</div>
 • move-ball

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  /*jslint browser: true*/
  /*global $*/
  $(document).ready(function () {
    "use strict";
    console.log("klar");
    let area;
    area = document.getElementById("frame");
    //console.log ...
 • htmldog-advanced-css

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <p class="rounded-corners">
   rundade hörn
  </p>
  <p class="box-shadow">
   box-shadow
  </p>
  <p class="big-p">
  
  <span class="inset-shadow">
  Inset box-shadow.</span>
  </p>
  <p class="text-shadow">
   text-shadow
  </p>
  <h2>Child selectors</h2>
  <p>
  http://www.htmldog.com/guides/css/advanced/selectors/
  </p>
  <p>
  Bara direkta barn, inte ...</p>
 • htmldog-intermediate-css

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <p id="first-id">
   Väljs med id.
  </p>
  <articel id="artikel-1">
   <p class="my-class">
    Väljs med class.
   </p>
   <p class="my-class">
    Väljs med class. En klass kan användas flera gånger, men id bara en gång ...</p></articel>
 • htmldog-intermediate

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <p>
   Använd div och span enbart då det inte finns andra element att använda. Används främst för att stila sidan.
  </p>
  <div>
   Unvik ...</div>
 • htmldog-beginner-css

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <h1 id="start">
   Rubrik huvudnivå
  </h1>
  <h2>
   Rubrik undernivå
  </h2>
  <p>
   Ett stycke med text. Text text text. Text text text.
  </p>
  <p>
   <em>em, emphasize</em> ofta kursiv stil
  </p>
  <p>
   <strong>strong ...</strong></p>
 • htmldog-beginner-summary

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <h1>My first web page</h1>
  
  <h2>What this is</h2>
  <p>A simple page put together using HTML. <em>I said a simple page put ...</em></p>
 • htmldog-beginner

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <h1 id="start">
   Rubrik huvudnivå
  </h1>
  <h2>
   Rubrik undernivå
  </h2>
  <p>
   Ett stycke med text. Text text text. Text text text.
  </p>
  <p>
   <em>em, emphasize</em> ofta kursiv stil
  </p>
  <p>
   <strong>strong ...</strong></p>
 • bakgrundsfarg

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  No code. How about adding some?
 • background-scale-to-fit-both

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <p>
   Bakgrundsbilden skalas i x- och y-ked för att passa bildskärmens storlek.
  </p>