JSFiddle

 • display - inline - block - 2

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <h1>display: block || inline || inline-block</h1>
  <h2>p utan display satt</h2>
  <div id='p0'>
   <p>1</p>
   <p>2</p>
   <p>3</p>
   <p>4 fyra</p>
   <p>5</p>
   <p>6</p>
   <p>7 sju sjösjuka sjömän</p>
  </div><h2>p ...</h2>
 • flex-demo-1 #34 is the latest revision

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <p>
   ruta 1
  </p>
  <p>
   ruta 2
  </p>
  <p>
   ruta 3
  </p>
  <p>
   ruta 4
  </p>
  <p>
   ruta 5
  </p>
  <p>
   ruta 6
  </p>
  <p>
   ruta 7
  </p>
 • flex - menu - vertical

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <nav class="left">
    <a href="">länk 1</a>
  
    <a href="">länk 2</a>
  
    <a href="">länk länk 3</a>
  
    <a href="">länk 4</a>
  </nav>
  <article>
  <p>Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens ...</p></article>
 • flex-2 #13 is the latest revision

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <nav>
   <a>länk 1</a>
   <a>länk 2</a>
   <a>länk 3</a>
  </nav>
 • flex-1

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <nav>
   <a>länk 1</a>
   <a>länk 2</a>
   <a>länk 3</a>
  </nav>
 • bild med bildtext

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <figure>
   <img src="https://i.ytimg.com/vi/Pmp8w4EgOZM/maxresdefault.jpg" width="400"/>
   <caption>
    <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Pmp8w4EgOZM">Hänvisning till sidan som bilden kommer ifrån.
    </a>
    Text som motiverar varför du tycker att sidan är bra.
   </caption>
  </figure> 
  
  <figure>
   <img src="http://www.publicdomainpictures.net/pictures/190000/velka/website-design-build-and-service.jpg" width="400" />
   <caption>
    <a href="http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=184074&picture=&jazyk=SE">Bild från publicdomainpictures ...</a></caption></figure>
 • css sprite dice

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <h1>CSS-Sprite</h1>
  
  <p>
  Bilden visas nedan.
  </p>
  <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Dice-faces_32x32.jpg"/>
  <p>
  En tom oordnad lista där en bit av bilden ovan visas som en bakgrundsbild.
  </p>
  
  <ul class='dice'>
  <li class='dice-1'></li>
  <li class='dice-2'></li>
  <li class='dice-3'></li>
  <li class='dice-4'></li>
  <li class='dice-5'></li>
  <li class='dice-6'></li>
  </ul>
 • form label clickable #3 is the latest revision

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <!-- Learn about this code on MDN: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/label -->
  <h1>Stor klickbar yta med label.</h1>
  <p>
   <label for="username">Du kan klicka på mig eller i textrutan</label>
   <input type="text" id="username">
  </p>
  <h1>Mindre klickbar yta utan label.</h1>
  <p>
  Du måste ...</p></!-->
 • drop down menu - traxh #7 is the latest revision

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  http://stackoverflow.com/questions/9953482/how-to-make-a-pure-css-based-dropdown-menu
  <ul id="menu">
     <li><a href="">Home</a></li>
     <li><a href="">About Us</a>
      <ul>
      <li><a href="">The Team</a></li>
      <li><a href="">History</a></li>
      <li><a href="">Vision</a></li>
      </ul>
     </li>
     <li><a href="">Products</a>
      <ul>
      <li><a href="">Cozy Couch</a></li>
      <li><a href="">Great Table</a></li>
      <li><a href="">Small Chair ...</a></li></ul></li></ul>
 • drop down menu - no list #4 is the latest revision

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  http://stackoverflow.com/questions/9953482/how-to-make-a-pure-css-based-dropdown-menu
  <nav id="menu">
     <a href="">Home</a>
     <a href="">About Us</a>
      <div>
      <a href="">The Team</a>
      <a href="">History</a>
      <a href="">Vision</a>
      </div>
     </li>
     <li><a href="">Products</a>
      <ul>
      <li><a href="">Cozy Couch</a></li>
      <li><a href="">Great Table</a></li>
      <li><a href="">Small Chair ...</a></li></ul></li></nav>