Edit in JSFiddle

var m = new SMap(JAK.gel("m"), SMap.Coords.fromWGS84(14.400307, 50.071853));
m.addControl(new SMap.Control.Sync()); /* Aby mapa reagovala na změnu velikosti průhledu */
m.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable();
var mouse = new SMap.Control.Mouse(SMap.MOUSE_PAN | SMap.MOUSE_WHEEL | SMap.MOUSE_ZOOM); /* Ovládání myší */
m.addControl(mouse);

function altitudeResponse(a) {
 alert("Nadmořská výška je " + a + "m");
}

function click(e, elm) {
  var coords = SMap.Coords.fromEvent(e.data.event, m);
  coords.getAltitude().then(altitudeResponse);
}
m.getSignals().addListener(window, "map-click", click);

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>api.mapy.cz - ukázka nadmořské výšky</title>
    <script type="text/javascript" src="https://api.mapy.cz/loader.js"></script>
    <script type="text/javascript">Loader.load();</script>
  </head>
  <body>
    <div id="m" style="height:380px"></div>
  </body>
</html>