Edit in JSFiddle


       
<form action="">
  <ul>
    <li>
      <label for="autofocus">autofocus - pole jest aktywne i znajduje się w nim kursor umożliwiający wprowadzenie wartości</label>
      <input type="text" name="autofocus" autofocus="autofocus" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="required">required - pole jest wymagane i nie może pozostać puste</label>
      <input type="text" name="required" required="required" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="pattern">pattern ['[0-9]{2}-[0-9]{3}'] - wzór kodu pocztowego, który musi zostać podany jako wartość pola</label>
      <input type="text" name="pattern" pattern="[0-9]{2}-[0-9]{3}" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="placeholder">placeholder - wartość, gdy pole jest puste</label>
      <input type="text" name="placeholder" placeholder="Pole jest puste!" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="autocomplete">autocomplete - atrubut określający, czy ostatnia wartość danego pola powinna być zapamiętana przez przeglądarkę</label>
      <input type="text" name="autocomplete" autocomplete="off" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="min">min - wartość minimalna dla pola</label>
      <input type="number" name="min" min="10" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="max">max - wartość maksymalna dla pola</label>
      <input type="number" name="max" max="10" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="step">step - wartość skoku</label>
      <input type="range" name="step" step="2" />
    </li>
  </ul>
</form>