Edit in JSFiddle


       
<form action="">
  <ul>
    <li>
      <label for="color">wybór koloru</label>
      <input type="color" name="color" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="date">wybór daty (bez strefy czasowej)</label>
      <input type="date" name="date" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="datetime">wybór daty i czasu (bez strefy czasowej)</label>
      <input type="datetime" name="datetime" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="datetime-local">wybór daty i czasu (wedle aktualnej strefy czasowej)</label>
      <input type="datetime-local" name="datetime-local" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="month">wybór miesiąca i roku</label>
      <input type="month" name="month" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="week">wybór tygodnia i roku</label>
      <input type="week" name="week" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="time">wybór czasu</label>
      <input type="time" name="time" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="number">wybór liczby - dodatkowe atrubuty: min, max</label>
      <input type="number" name="number" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="range">wybór zakresu - dodatkowe atrubuty: min, max, step</label>
      <input type="range" name="range" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="search">pole "search", które jest różnie interpretowane w zależności od interfejsu, wygląda jak zwykłę pole typu "text"</label>
      <input type="search" name="search" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="tel">pole na numeru telefonu</label>
      <input type="tel" name="tel" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="url">pole na adres WWW</label>
      <input type="url" name="url" />
    </li>
    
    <li>
      <label for="email">pole na adres email</label>
      <input type="email" name="email" />
    </li>
  </ul>
</form>