Edit in JSFiddle

let list = document.querySelector("#list");
let firstRun = true;

let callback = (mutationList) => {
 mutationList.forEach((mutation) => {
  if (firstRun) {
   switch (mutation.type) {
    case 'attributes':
     if (mutation.attributeName == 'style') {
      console.log('[list.style.backgroundColor = "coral";]');
     } else {
      console.log('[list.tabIndex = 1;]');
     }
     console.log(mutation.attributeName + " er inkluderet i attributeFilter og trigger type='attributes':");
     break;
    case 'childList':
     console.log('[list.children[1].innerHTML= "TREDJE"]');
     console.log("innerHTML trigger type='childList':");
     break;
    case 'characterData':
     console.log('[list.children[1].innerText= "ANDEN"]');
     console.log("innerText trigger type='characterData':");
     break;
   }
   console.log(mutation);
   console.log(" ");
  } else {
   console.log("mutation =", mutation);
   console.log(`Attributen \`${mutation.attributeName}\` blev ændret.`);
   let {
    width,
    height,
   } = list.style;
   let style = {
    width,
    height
   };
   console.log("style =\n", JSON.stringify(style, null, 4));


  }
 })
 firstRun = false;
}

let observer = new MutationObserver(callback);

observer.observe(list, {
 attributes: true,
 attributeFilter: ["tabindex", "style"],
 attributeOldValue: true,
 childList: true,
 characterData: true,
 characterDataOldValue: true,
 subtree: true
});
console.clear();
list.children[1].innerText = "Anden";
list.children[2].innerHTML = "Tredje";
list.style.backgroundColor = "coral";
list.tabIndex = 1;<ul id="list"  contenteditable >
<li>Første</li>
<li>(Her kommer Anden)</li>
<li>(Her kommer Tredje)</li>
<li>Fjerde</li>
<li>Femte</li>
</ul>

Tilføj, fjern eller redigér elementer i listen for at se MutationObserver i aktion. Juster også størrelsen på list-boxen for at se ændringer i console log (F12). 
 ul {
      box-sizing: border-box;
      width: 350px;
      height: 110px;
      border: 1px solid red;
      padding: 10px;
      resize: both;
      overflow: auto;
      }