Edit in JSFiddle

// Code under test
var MyApp = function () {
  var flag = false;
  
  var setFlag = function () {
    flag = true;
  };

  return {
    flag: flag,
    setFlag: setFlag
  };
};

// Specs
describe("Testing spies", function () {

  it("Should skip over the function being spied on", function () {
    // Arrange
    var myApp = new MyApp();
    spyOn(myApp, "setFlag");

    // Act
    // Should set flag to true, but it's spied on
    myApp.setFlag(); 
    
    // Assert
    // So the flag is still set to false
    expect(myApp.flag).toEqual(false);
  });

});