Edit in JSFiddle

// Code under test
var MyApp = function () {
  var getFlag = function () {
    return false;
  };

  var reallyImporatantProcess = function () {
    // Do something really important
  };

  var useFlagForSomething = function () {
    if (this.getFlag() === true) {
      return "It was true";
    } else {
      this.reallyImporatantProcess();
      return "It was false";
    }
  };

  return {
    getFlag: getFlag,
    reallyImporatantProcess: reallyImporatantProcess,
    useFlagForSomething: useFlagForSomething
  };
};

// Specs
describe("Testing spies", function () {

  it("Should verify a spy was called", function () {
    // Arrange
    var myApp = new MyApp();
    spyOn(myApp, "reallyImporatantProcess");

    // Act
    var result = myApp.useFlagForSomething();

    // Assert
    expect(myApp.reallyImporatantProcess).toHaveBeenCalled();
    expect(result).toEqual("It was false");
  });

});