Edit in JSFiddle

  $(window).scroll(function(){
  // Scroll verisi
  const scrollDurumu   = $(window).scrollTop();
  // Dökümanımızın yüksekliği
  const icerikYukseklik  = $(document).height();
  // Penceremizin yüksekliği
  const pencereYukseklik = $(window).height();
  // Hesaplama işlemi
  const yuzdeHesapla   = scrollDurumu / (icerikYukseklik - pencereYukseklik) * 100;
  // Hesaplanan sonucun .progressBar adlı divimize yansıması
  $('.yukle').css('width', yuzdeHesapla + '%');
  });