Edit in JSFiddle

var func = {
 data: {
  form: function($, res, src, reaction) { // "jquery", 'data/result', 'data/source', 'helpers/reactions'
   return function(id, otherObjs) {
    var ret = {
     form: $('#' + id),
     source: src(id),
     result: res(id),
     'reactions': new reaction('#' + id)
    };
    if (otherObjs) {
     for (var x in otherObjs) {
      ret[x] = otherObjs[x];
     }
    }
    return ret;
   }
  },
  result: function($) {
   return function(id) {
    return $('#' + id + ' [name=result]');
   }
  },
  source: function($) {
   return function(id) {
    return $('#' + id + ' [name=source], #' + id + ' [name="source[]"]');
   }
  }
 },
 helpers: {
  loading: function($) {
   return function(parent_id) {
    var parent = $('#' + parent_id);
    var progress = $('<div><div><span class="glyphicon glyphicon-refresh refresh-animate" data-role="animation"></span> <span data-role="msg">Apdorojama...</span></div></div>');
    progress.hide();
    progress.msg = function(msg) {
     $('[data-role="msg"]', progress).html(msg);
    };
    progress.start = function(msg) {
     if (msg) {
      progress.msg(msg);
     }
     progress.show();
     parent.hide();
    };
    progress.stop = function() {
     parent.show();
     progress.hide();
    };
    parent.after(progress);
    return progress;
   };
  },
  reactions: function($) {
   return function(owner) {
    var obj = $(owner);
    this.error = function(error) {
     if (!error.split) {
      return;
     }
     var prefix = 'error' + error.split('-').map(function(txt) {
      return txt.charAt(0).toUpperCase() + txt.substr(1).toLowerCase();
     }).join('');
     switch (obj.data(prefix + 'Action')) {
      case 'alert':
       alert(obj.data(prefix + 'Msg'));
       break;
      case 'show':
       $(obj.data(prefix + 'Target')).show();
       break;
     }
    };
   };
  }
 }
};

// main

var main = function($, jForm, loading) {

 var obj = jForm('tool'),
  loader = loading('tool'),
  replace = [
   [
    /\r/igm,
    ' '
   ],
   [
    /\n/igm,
    ' '
   ],
   [
    /<(p|li)[^>]*?(\/?)>/igm,
    "<\$1\$2>"
   ],
   [
    /<p><br \/><\/p>/igm,
    ''
   ],
   [
    /<div><br \/><\/div>/igm,
    ''
   ],
   [
    /<div>([ ]+)<p>/i,
    '<div><p>'
   ],
   [
    /<li>([ ]+)<p>/i,
    '<li><p>'
   ],
   [
    /<\/p>([ ]+)<\/li>/i,
    '</p></li>'
   ],
   [
    /<span>(.*?)<\/span>/i,
    "\$1"
   ],
   [
    /<\/li>([ ]+)<li>/i,
    '</li><li>'
   ],
   [
    /<\/p>([ ]+)<p>/i,
    '</p><p>'
   ],
   [
    /<li><p>(.*?)<\/p><\/li>/i,
    "<li>\$1</li>"
   ],
   [
    /<p>(.*?)<\/p>/i,
    "<div>\$1</div>",
    'p_to_div'
   ],
   [
    /<li>(.*?)<\/li>/i,
    "<div style=\"display: list-item;\">\$1</div>",
    'list_to_div'
   ],
   [
    /<ul>(.*?)<\/ul>/i,
    "<div style=\"list-style-type: disc;\">\$1</div>",
    'list_to_div'
   ],
   [
    /<ol>(.*?)<\/ol>/i,
    "<div style=\"list-style-type: hebrew;\">\$1</div>",
    'list_to_div'
   ],
   [
    /<\/div>(\s+)<div>/i,
    '</div><div>'
   ]
  ];

 obj.form.submit(function(e) {
  e.preventDefault();
  loader.start();

  var ret = tinyMCE.activeEditor.getContent();
  for (var i = 0; i < replace.length; i++) {
   if (replace[i][2] !== undefined && !$('[name=' + replace[i][2] + ']').first().is(':checked')) {
    continue;
   }
   ret = ret.replace(replace[i][0], replace[i][1]);
  }

  tinyMCE.get('result').setContent(ret);

  loader.stop();
 });
 obj.result.click(function() {
  obj.result.select();
 });
};

$(function() {
 // "jquery", "data/form", "helpers/loading", "tinymce"
 main($, func.data.form($, func.data.result($), func.data.source($), func.helpers.reactions($)), func.helpers.loading($));
 tinymce.init({
  selector: "textarea",
  theme: 'modern',
  toolbar: "insertfile undo redo | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | l   ink image | print preview media fullpage | forecolor backcolor emoticons",
  auto_focus: true,
  menu: {}
 });
});
<div class="container">
 <h3><a href="http://tools.mekdrop.name/internetiniams-wysiwyg-teksto-redaktoriams-skirtas-html-valytuvas/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Internetiniams WYSIWYG teksto redaktoriams skirtas HTML valytuvas">Internetiniams WYSIWYG teksto redaktoriams skirtas HTML valytuvas</a></h3>
 <!--meta-->


 <div class="full-post-content">
  <p>Labai patogu rašyti didesnius tekstus internetui kokiame „<a href="http://www.libreoffice.org/" target="_blank">LibreOffice</a>“, gražiai juos suformatuoti ir tuomet nukopijuoti rezultatą į <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG" target="_blank">WYSIWYG tipo</a>   redaktorių savo naršyklėje. Bet tuomet netikėtai iškyla nauja bėda. Rezultatas neatrodo taip gražiai kaip originalas, nes, pasirodo, kopijuojant buvo pridėta nematomų HTML kodų, kurie tinklalapyje turi visai kitą prasmę. Šis įrankis (tiesa, šiuo
   metu dar gana ankstyvoje stadijoje) yra skirtas būtent tam, kad būtų įmanoma neredaguojant rankomis HTML’o pataisyti rezultatą.</p>
  <form method="post" class="form" action="javascript://" id="tool">
   <fieldset>
    <legend><b>Šaltinis</b></legend>
    <p>
     <textarea cols="80" name="source" id="source" rows="20"></textarea>
    </p>
    <div class="checkbox">
     <label for="option_p_to_div">
      <input id="option_p_to_div" name="p_to_div" type="checkbox" value="yes">&lt;p&gt; į &lt;div&gt;</label>
    </div>
    <div class="checkbox">
     <label for="option_list_to_div">
      <input id="option_list_to_div" name="list_to_div" type="checkbox" value="yes">Sąrašai kaip &lt;div&gt;</label>
    </div>

    <p>
     <button type="submit" class="btn btn-primary">Pataisyti</button>
    </p>
   </fieldset>
  </form>
  <fieldset>
   <legend><b>Rezultatas</b></legend>
   <p>
    <textarea cols="80" name="result" id="result" readonly="readonly" rows="20"></textarea>
   </p>
  </fieldset>

 </div>

</div>