Edit in JSFiddle

$(function() {

 var getPixel = function(context, x, y) {
  var data = context.getImageData(x, y, 1, 1).data;
  return new(function(r, g, b) {
   this.r = r;
   this.g = g;
   this.b = b;
   var self = this;
   this.getHash = function() {
    return self.r + '-' + self.g + '-' + self.b;
   };
   this.compare = function(rgb) {
    return rgb.r == self.r && rgb.g == self.g && rgb.b == self.b;
   };
  })(data[0], data[1], data[2]);
 };

 var toHex = function(n) {
  var hex = n.toString(16);
  return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
 }

 var form = $('form[data-role="data_source"]');

 var downloadFile = function(content, filename, mimeType) {
  if (!mimeType) {
   mimeType = 'application/octet-binary';
  }
  saveAs(new Blob([content], {
   type: mimeType
  }), filename);
 };

 var generators = {
  html_table: function() {

   var canvas = $('#preview_image canvas');
   var context = canvas.get(0).getContext("2d");
   var width = canvas.get(0).width;
   var height = canvas.get(0).height;
   var colorsNames = {};
   var lastColorIndex = 0;
   var main_class = 'gti' + (Math.random().toString(36) + '00000000000000000').slice(2, 12);
   var rez = '<body><table class="' + main_class + '" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">';
   var colspan = 0;
   var css_code = {};
   css_code['.' + main_class + ' td'] = 'width: 1px; height: 1px;';

   this.getStepsCount = function() {
    return width * height;
   };

   this.getFilename = function() {
    return 'output.html';
   };

   this.getGeneratedContent = function() {
    var rez2 = '<html><head><title>Sugeneruotas paveiksliukas</title><meta name="generator" content="Paveiksliuko konvertavimas į HTML (jsfiddle.net/mekdrop.name)" /></head><style type="text/css">';
    for (var n in css_code) {
     rez2 += n + '{' + css_code[n] + '}';
    }
    rez2 += '</style></head>' + rez + '</table></body></html>';
    return rez2;
   };

   var x = 0,
    y = 0;

   this.doNextStep = function() {
    x++;
    if (x >= width) {
     x = 0;
     y++;
    }
    if (x == 0) {
     rez += '<tr>';
    }
    var p1 = getPixel(context, x, y);
    if ((x + 1) < (width - 1)) {
     var p2 = getPixel(context, x + 1, y);
     if (p1.compare(p2)) {
      colspan++;
      return;
     }
    }
    var className = null;
    var hash = p1.getHash();
    if (typeof colorsNames[hash] == 'undefined') {
     lastColorIndex++;
     className = 'color' + lastColorIndex.toString(18);
     colorsNames[hash] = className;
    } else {
     className = colorsNames[hash];
    }
    css_code['.' + main_class + ' td.' + className] = 'background: #' + toHex(p1.r) + toHex(p1.g) + toHex(p1.b) + ';'
    rez += '<td class="' + className + '"';
    if (colspan > 0) {
     colspan++;
     rez += ' colspan="' + colspan + '"';
     css_code['.' + main_class + ' td[colspan="' + colspan + '"]'] = 'width: ' + colspan + 'px';
     colspan = 0;
    }
    rez += '></td>';
    if (x == (width - 1)) {
     rez += '</tr>';
    }
   };
  }
 };

 form.on({
  submit: function(e) {
   e.preventDefault();
   form.hide();
   var progress = $('#progress');
   progress.show();
   var generator = new generators[form.find('#result_format').val()]();
   var pbar = progress.find('progress').first();
   pbar.attr('min', 0);
   var count = generator.getStepsCount();
   pbar.attr('max', count + 1);
   var step = 0;
   var action = function() {
    for (var n = 0; n < 231; n++) {
     if (count < step++) {
      progress.hide();
      form.show();
      downloadFile(generator.getGeneratedContent(), generator.getFilename());
      return;
     } else {
      generator.doNextStep();
     }
    }
    pbar.attr('value', step);
    pbar.attr('data-percent', (100 / count * step).toFixed(2) + ' / 100.00');
    setTimeout(action, 50);
   };
   action();
  },
  reset: function(e) {
   form.find('#image_file').trigger('no_file_selected');
  }
 });

 form.find('#image_file').on({
  change: function() {
   if (this.files.length == 0) {
    $(this).trigger('no_file_selected');
   } else {
    $(this).trigger('selected_file', this.files[0]);
   }
  },
  no_file_selected: function() {
   var canvas = $('#preview_image canvas');
   canvas.css({
    'background-color': '#A0A0A0'
   });
   canvas.get(0).width = canvas.parent().width() - 15;
   canvas.get(0).height = 150;
   var context = canvas.get(0).getContext("2d");
   context.font = "18px Arial";
   context.fillStyle = 'white';
   context.textAlign = 'center';
   context.fillText("Nepasirinktas joks paveiksliukas", canvas.get(0).width / 2, canvas.get(0).height / 2);
  },
  selected_file: function(e, file) {
   var reader = new FileReader();
   reader.onload = function(e) {
    var img = new Image();
    img.onload = function() {
     var canvas = $('#preview_image canvas');
     canvas.get(0).width = img.width;
     canvas.get(0).height = img.height;
     var context = canvas.get(0).getContext("2d");
     context.drawImage(img, 0, 0);
    };
    img.src = e.target.result;
   }
   reader.readAsDataURL(file);
  }
 });

 form.find('#image_file').change();
});
<div class="container">
 <h3><a href="#" rel="bookmark" title="Permanent Link to Paveiksliuko konvertavimas į HTML">Paveiksliuko konvertavimas į HTML</a></h3>
 <div class="full-post-content">
  <p>
   Šis įrankis skirtas konvertuoti paveiksliuką į HTML'o kodą, kuris gali būti panaudotas arba imituoti 90-ųjų internetą arba padaryti paveiksliuką kone visiškai neišsaugojamą (t.y. jį išsaugoti kaip paveiksliuką kompiuteryje galima būtų nebent padarius
   ekrano nuotrauką bei apkirpus - ko dauguma mirtingųjų tikrai nedarys).
  </p>
  <p class="alert alert-warning">
   <strong>Įspėjimas:</strong> dideli paveiksliukai bus konvertuojami labai lėtai. Kai kuriais atvejais gali naršyklė net ir nulūžti.
  </p>
  <form data-role="data_source">
   <fieldset>
    <legend>Duomenys</legend>
    <div class="form-group">
     <label class="control-label col-sm-4" for="image_file">Paveiksliukas</label>
     <div class="col-sm-8 input-el">
      <input class="form-control" accept="image/*" id="image_file" maxlength="255" name="image_file" required="required" type="file">
      <div id="preview_image">
       <canvas width="400" height="350">Deja, Jūsų naršyklė nepalaiko Canvas elemento. Prašome atnaujinti!</canvas>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="form-group">
     <label class="control-label col-sm-4" for="result_format">Rezultato formatas</label>
     <div class="col-sm-8 input-el">
      <select class="form-control" name="result_format" id="result_format" required="required">
       <option value="html_table">HTML lentelė</option>
      </select>
     </div>
    </div>
    <div class="action_buttons form-group">
     <button type="reset" class="btn btn-danger">Išvalyti formą</button>
     <button type="submit" class="btn btn-primary">Konvertuoti ir atsiųsti rezultatą</button>
    </div>
   </fieldset>
  </form>
 </div>
 <fieldset id="progress" style="display: none;">
  <legend>Konvertuojama...</legend>
  <progress></progress>
  </fieldset>
</div>
.action_buttons {
 text-align: center;
}

.action_buttons button {
 margin-top: 20px;
}

#preview_image {
 max-width: 100%;
 max-height: 300px;
 overflow: auto;
}

progress {
 height: 25px;
 width: 100%;
}

progress:after {
 display: block;
 content: attr(data-percent);
 color: white;
 margin-right: auto;
 margin-left: 50%;
 vertical-align: middle;
 line-height: 1.8em;
}