Edit in JSFiddle

// .vue uzantılı dosyalarımızda template tag'i ile html'i başlatıyoruz.
<template>
 <div id="app">
 
  // eğer data oluşturulmuşsa, butonu gizliyoruz.
  // butona tıklayıp, data geldikten sonra, bu buton gizlenecek.
  // Anahtar kelimeler: v-if, v-show, v-else
  <div v-if="!users.username">
   
   // butona tıklayınca, getProfile metodunu tetikliyoruz.
   // http://vuejs.org/api/#v-on
   <button @click="getProfile">Get Profile!</button>
  </div>
  
  <div class="results">
  
   // Objemize eklenen verileri gösteriyoruz.
   // Anahtar kelimeler: v-text, v-html, v-bind
   <div><img :src="users.image_urls.bigger"></div>
   <div class="title" v-text="users.username"></div>
   
   // Eğer data oluştuysa, Update ve Reset butonlarını gösteriyoruz.
   // getProfile ve Reset metodlarını tıklanınca tetikliyoruz.
   <button v-if="users.username" @click="getProfile">Update Me!</button>
   <button v-if="users.username" @click="resetProfile">Reset</button>
  </div>
  
 </div>
</template>

// .vue uzantılı dosyalarımızda script tag'i ile JavaScript'i başlatıyoruz.
<script>
 
 // Superagent modülünü sayfamıza dahil ediyoruz.
 import request from 'superagent'

 export default {
  // users adında bir obje yaratıyoruz. 
  // servisten gelen data'yı buraya ekleyeceğiz ve kullanacağız.
  // http://vuejs.org/guide/instance.html
  data () {
   return {
    users: {}
   }
  },
  
  // metodlarımızı oluşturuyoruz
  methods: {
  
   // Superagent'ı kullanarak endpoint'e bağlantı sağlıyoruz.
   // Eğer hata varsa, err parametresini konsola basıyor.
   // Eğer başarılı bir şekilde geldiyse, sonucu objemize ekliyor.
   getProfile () {
    var self = this
    request.get('http://uifaces.com/api/v1/random').end(function (err, res) {
     if (err) {
      console.log(err)
     } else {
      self.users = res.body
     }
    })
   },
   
   // Bu metod objemizde yer alan verileri siliyor. 
   resetProfile () {
    var self = this
    self.users = {}
   }
  }
 }
</script>

// .vue uzantılı dosyalarımızda style tag'i ile Css'i başlatıyoruz.
<style>
 html {
  height: 100%;
 }

 body {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 100%;
 }
 
 #app {
  margin-top: -100px;
  max-width: 600px;
  font-family: Helvetica, sans-serif;
  text-align: center;
 }

 button {
  background: #000;
  color: #ffffff;
  padding: 15px 20px;
  margin: 20px 0;
  font-size: 1.40em;
  border: none;
 }

 .results {
  padding: 20px 0;
 }

 img {
  border-radius: 50%;
 }
 .title {
  font-size: 2em;
  margin-top: 20px;
  text-transform: uppercase;
 }
</style>