Edit in JSFiddle

var arr = [ 8, 5, 3, 7, 5, 0, 2, 2, 7, 7, 4, 5, 7, 3, 1 ]; // input array

function find_duplicates_array( input_arr ) {
  var i,
    ind,
    arr_len,
    duplicates_arr = [],
    counts_arr = [];

  arr_len = input_arr.length;

  for ( i = 0; i < arr_len; i++ ) { // run thru array
    ind = input_arr[i];
    if( counts_arr[ind] >= 1 ) { // indexing and counting found elements
      counts_arr[ind] = counts_arr[ind] + 1;
    } else {
      counts_arr[ind] = 1;
    }
  }

  for ( ind in counts_arr ) {
    if ( counts_arr[ind] > 1 ) { // duplicates - it's the elements found more than once
      duplicates_arr.push(ind);
    }
  }

  //alert( ' input array = [ ' + input_arr + ' ]; \n duplicates array =  [ ' + duplicates_arr + ' ];' ); // alert for demonstation
  document.getElementById('log').innerHTML = ' input array = [ ' + input_arr + ' ]; \n duplicates array =  [ ' + duplicates_arr + ' ];';
  // return duplicates_arr;
}

find_duplicates_array( arr );
<div id="log"></div>