Edit in JSFiddle

// понякога,
събуждане = 'събуждам се...', тази = this, кафе = console; for (

  // докато се събужда
  let Красимира of събуждане

) with (кафе) {

  // сутрин, тя ми казва...
  log.call(тази.сутрин, Красимира)

}

// Of course, the JS anti-patterns above are countless :)