JSFiddle

 • test-1-style-clues

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <article>
    <p>
      Gör det du kan först.
    </p>
    <p>
      Artikeln är 400 pixlar bred.
    </p>
    <p>
      Färgen bakom texten är #cccccc om inget annat sägs.
      Färgen ...</p></article>
 • test-1-style-facit

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <article>
    <p>
      Gör det du kan först.
    </p>
    <p>
      Artikeln är 400 pixlar bred.
    </p>
    <p>
      Färgen bakom texten är #cccccc om inget annat sägs.
      Färgen ...</p></article>
 • test-1-style #249 is the latest revision

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <article>
   <p>
    Gör det du kan först.
   </p>
   <p>
    Artikeln är 400 pixlar bred.
   </p>
   <p>
    Färgen bakom texten är #cccccc om inget annat sägs. Färgen ...</p></article>
 • clearfix #51 is the latest revision

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <!-- div för att göra clearfix -->
  <div class = 'wrapper'>
    <p class='left'>
      Detta kan vara en bild som flyter bredvid texten.
    </p>
    <p>
      Detta är en text som ska ligga runt bilden.
    </p>
    <p>
      Detta är ...</p></div></!-->
 • display - inline - block #13 is the latest revision

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <span>1</span>
  <span>2</span>
  <span>3</span>
  <span>4</span>
  <span>5</span>
  <span>6</span>
  <span>6</span>
  <span>7</span>
  
  
  
 • float #22 is the latest revision

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div>3</div>
  <div>4</div>
  <div>5</div>
  <div>6</div>
  <div>7</div>
  
  <p>Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens ...</p>
 • sidlayout - simple - margin float 3 col % #9 is the latest revision

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <header>&lt;header&gt;</header>
  <aside class="left">&lt;aside&gt;</aside>
  <aside class="right">&lt;aside&gt;</aside>
  <article>&lt;article&gt;</article>
  <footer>&lt;footer&gt;</footer>
 • sidlayout - simple - margin float 3 col

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <header>&lt;header&gt;</header>
  <!-- <section class="clearfix"> -->
  <aside class="left">&lt;aside&gt;</aside>
  <aside class="right">&lt;aside&gt;</aside>
  <article>&lt;article&gt;</article>
  <!-- </section> -->
  <footer>&lt;footer&gt;</footer>
 • sidlayout - simple - float left #57 is the latest revision

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <header>&lt;header&gt;</header>
  <section class="clearfix">
  <aside>&lt;aside&gt;</aside>
  <article>&lt;article&gt;</article>
  <aside>&lt;aside&gt;</aside>
  </section>
  <footer>&lt;footer&gt;</footer>
 • sidlayout - bas

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <header>&lt;header&gt;</header>
  <aside>&lt;aside&gt;</aside>
  <article>&lt;article&gt;</article>
  <aside>&lt;aside&gt;</aside>
  <footer>&lt;footer&gt;</footer>