JSFiddle

 • en-forsta-startsida #126 is the latest revision

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  <h1>
    Ditt namn
  </h1> 
  <p>
    Detta är första versionen av min hemsida. Mer kommer snart ...
  </p>
  <p>
    Text text text text.
  </p>
  <p>
    Test av: å, ä ...</p>
 • hello world

  No-Library (pure JS), HTML, CSS, JavaScript

  console.log('doing js in head-section');
   
  function helloWorld() {
   console.log('called function helloWorld()');
   alert('Hello World from a JavaScript function ...