JSFiddle

 • HighCharts (Columns) - 55-56 #13 is the latest revision

  jQuery 1.9.1, HTML, CSS, JavaScript

  $(function() {
  
   var jsonPie={
   name: "Plan i wykonanie budżetu projektów",
   seriesData: [{
          name: 'Projekt',
          colorByPoint: true,
          data: [{
            name:'#540',
            nazwa: 'Projekt dla ...
 • Trends in Market

  jQuery 1.9.1, HTML, CSS, JavaScript

  $(function() {
  
  
   
   var json={
   name: "Trends in Market",
   seriesX: ['January', 'February', 'March', 'April', 'May'],
   seriesData: [{
        type: 'column',
        name: 'Area 1',          
        data ...
 • HighCharts (Columns) - 59 #1 is the latest revision

  jQuery 1.9.1, HTML, CSS, JavaScript

  $(function() {
  
  
   
   var json={
   name: "Wykorzystanie zasobow osobowych w projekcie",
   seriesX: ['Styczen', 'Luty', 'Marzec', 'Kwiecien', 'Maj'],
   seriesData: [{
        type: 'column',
        name: 'Piotr ...
 • Sofisticated charts (graphs) for multidimensional data in Java Script

  jQuery 1.9.1, HTML, CSS, JavaScript

  $(function() {
  
  
   var colors = Highcharts.getOptions().colors;
   
   var json={
   categories : ['IT', 'Marketing', 'Produkction', 'GOV', 'Organization'],
   seriesData: [{
        y: 56.33,
        color: colors ...
 • HighCharts (Columns) - 67

  jQuery 1.9.1, HTML, CSS, JavaScript

  $(function() {
  
  
   
   var json={
   name: "Realizacja celu w projektach",
   seriesX: ['#540', '#541', '#542', '#543', '#544'],
   seriesData: [{
    name: 'Realizacja',
    data: [{y: 100 ...
 • HighCharts (Pie) - 66 #3 is the latest revision

  jQuery 1.9.1, HTML, CSS, JavaScript

  $(function() {
  
  
   
   var json={
   name: "Szczegółowy charakter projektów",
   seriesData: [{
          name: 'Grup',
          colorByPoint: true,
          data: [{
            name:'Strategiczny',
            udzial: '80',          
            y: 132
          }, {
            name ...
 • HighCharts (Pie) - 65

  jQuery 1.9.1, HTML, CSS, JavaScript

  $(function() {
  
  
   
   var json={
   name: "Szczegółowy Zasięg projektów",
   seriesData: [{
          name: 'Grup',
          colorByPoint: true,
          data: [{
            name:'Grupa',
            udzial: '80',          
            y: 132
          }, {
            name ...
 • HighCharts (Pie) - 64

  jQuery 1.9.1, HTML, CSS, JavaScript

  $(function() {
  
  
   var colors = Highcharts.getOptions().colors;
   
   var json={
   categories : ['IT', 'Marketing', 'Produkcja', 'GOV', 'Organizacje'],
   seriesData: [{
        y: 56.33,
        color: colors ...
 • HighCharts (Pie) - 63

  jQuery 1.9.1, HTML, CSS, JavaScript

  $(function() {
  
  
   
   var json={
   name: "Stany projektów",
   seriesData: [{
          name: 'Projekt',
          colorByPoint: true,
          data: [{
            name:'Otwarte',
            udzial: '80',          
            y: 132
          }, {
            name: 'Zawieszone ...
 • HighCharts (Columns) - 61

  jQuery 1.9.1, HTML, CSS, JavaScript

  $(function() {
  
  
   
   var json={
   name: "Praca przydziału według zasobów",
   seriesX: ['01.01.2016', '15.01.2016', '20.01.2016', '28.01 ...