Edit in JSFiddle

var m = new SMap(JAK.gel("m"));
m.addControl(new SMap.Control.Sync()); /* Aby mapa reagovala na změnu velikosti průhledu */
m.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable(); /* Turistický podklad */
var mouse = new SMap.Control.Mouse(SMap.MOUSE_PAN | SMap.MOUSE_WHEEL | SMap.MOUSE_ZOOM); /* Ovládání myší */
m.addControl(mouse); 

var response = function(xmlDoc) {
var souradnice = [];
var coords = xmlDoc.getElementsByTagName("coord");
var maxPoints = Math.min(200, coords.length);
for (var i=0;i<maxPoints;i++) {
  var index = Math.round(coords.length * (i / maxPoints));
  var node = coords[index];
  var lat = parseFloat(node.getAttribute("lat"));
  var lon = parseFloat(node.getAttribute("lon"));
  var c = SMap.Coords.fromWGS84(lat, lon);
  souradnice.push(c);
}

var vrstva = new SMap.Layer.Geometry();   /* Geometrická vrstva */
m.addLayer(vrstva);             /* Přidat ji do mapy */
vrstva.enable();             /* A povolit */

var options = {
  color: "blue",
  opacity: 0.3,
  outlineColor: "blue",
  outlineOpacity: 0.7,
  outlineWidth: 4,
  curvature: 0
};
var polygon = new SMap.Geometry(SMap.GEOMETRY_POLYGON, null, souradnice, options);  
vrstva.addGeometry(polygon);

var cz = m.computeCenterZoom(souradnice); /* Spočítat pozici mapy tak, aby byl vidět celý mnohoúhelník */
m.setCenterZoom(cz[0], cz[1]);
}

var request = new JAK.Request(JAK.Request.XML);
request.setCallback(window, response);
request.send("//api.mapy.cz/xml/cr.xml");
<!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>api4.mapy.cz - ukázka práce se vektorovou vrstvou</title>
    <script type="text/javascript" src="https://api.mapy.cz/loader.js"></script>
    <script type="text/javascript">Loader.load();</script>
  </head>
  <body id="advanced-geometry">
    <div id="m" style="height:360px"></div>
  </body>
</html>