Edit in JSFiddle

/* vyrobit mapu */
var map = new SMap(document.querySelector("#mapa"), SMap.Coords.fromWGS84(14, 50), 17);
map.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable();
map.addDefaultControls();

/* znackova vrstva pro ikonky bodu zajmu; poiToolTip - zapneme title jako nazev nad POI */
var layer = new SMap.Layer.Marker(undefined, {
	poiTooltip: true
});
map.addLayer(layer).enable();

/* dataProvider zastiti komunikaci se servery */
var dataProvider = map.createDefaultDataProvider();
dataProvider.setOwner(map);
dataProvider.addLayer(layer);
dataProvider.setMapSet(SMap.MAPSET_BASE);
dataProvider.enable();
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <script type="text/javascript" src="https://api.mapy.cz/loader.js"></script>
    <script type="text/javascript">Loader.lang = "cs"; Loader.load(null, {poi:true});</script>
</head>

<body>
    <div id="mapa"></div>
</body>
</html>