Edit in JSFiddle

function log(_n, n) {
  var str = _n + '-' + n + ',处理了' + (_n - n) + '个任务';
  $("#log").prepend('<li>' + str + '</li>');
}
//初始化数据,容量为10000的数组
var content = $('#content'),
  arr = [];
for (var i = 3000; i--;) {
  arr[i] = i;
}
//对单个obj进行耗时操作
var doAction = function (obj) {
  var cls = 'hehe';
  child = $('<li>').append(obj);
  content.prepend(child);
  for (var i = 100; i--;) child.addClass(cls).removeClass(cls);
}
/**以100毫秒为单位分批调用n次fun */
var bat = function bat(n, fun) {
  //无视浏览器性能差异的批处理
  var _n = n;
  var t = new Date,
    callee = arguments.callee;
  do {
    if (!n) { //退出任务条件
      log(_n, n);
      return;
    }
    fun(n--);
  } while (new Date - t < 100); //100ms休息一下
  log(_n, n);
  setTimeout(function () {
    callee(n, fun);
  }, 20); //这里是休息时间
}
$('#b1').click(function () {
  content.empty();
  $("#log").empty();
  //分批效果
  bat(arr.length, function (i) {
    doAction(arr[i]);
  });
});
$('#b2').click(function () {
  content.empty();
  $("#log").empty();
  //一次性干完
  for (var i = arr.length; i--;) {
    doAction(arr[i]);
  }
});
<button id="b1">分批处理</button>
<button id="b2">一次性搞完</button>
<ul id="content"></ul>
<ul id="log"></ul>
#content {
  float:left;
  width:100px;
}