Edit in JSFiddle

var App = Ember.Application.create();
<script type="text/x-handlebars" data-template-name="application">
    Mirë se vini ne ketë mësim në EmberJS
    <br /><br />

    {{input type="text" value=emri placeholder="Shkruaj emrin tuaj"}}

    <br /><br />
    Emri juaj eshte: {{emri}}
</script>