Edit in JSFiddle

	p, blockquote {
		text-align: justify;
	}
	.otkucano {
	  font-family: monospace;
	  font-size: 14pt;
	}
	.tipografija {
	  font-variant: small-caps;
	}
	.strip {
	  font-family: "Comic Sans MS";
	}
	.citat {
	  font-family: "Comic Sans MS";
	}
	.autor {
	  font-weight: bold;
	}
	.roman {
	  font-style: italic;
	} 
	.element {
	  font-weight: bold;
	}
	
	.svojstvo {
	  font-style: italic;
	}
	
	.engPojam {
	  font-style: italic;
	}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Uvod u logičko formatiranje</title>
	<style>
	p, blockquote {
		text-align: justify;
	}
	.otkucano {
	  font-family: monospace;
	  font-size: 14pt;
	}
	.tipografija {
	  font-variant: small-caps;
	}
	.strip {
	  font-family: "Comic Sans MS";
	}
	.citat {
	  font-family: "Comic Sans MS";
	}
	.autor {
	  font-weight: bold;
	}
	.roman {
	  font-style: italic;
	} 
	.element {
	  font-weight: bold;
	}
	
	.svojstvo {
	  font-style: italic;
	}
	
	.engPojam {
	  font-style: italic;
	}
	</style>
</head>
<body>
    <h3>Logičko formatiranje - nastavak</h3>
		<p>U ovom odeljku ilustrujemo formatiranje teksta pomoću elementa span i CSS-klasa.</p>
		<p>Ne koristimo element <span class='element'>tt</span> već CSS-svojstvo <span class='svojstvo'>font-family</span>: <span class='otkucano'>tekst čiji su karakteri iste širine (neproporcionalni font, kao na pisaćoj mašini, ali veličine 14pt)</span>.</p>
		<p>"Mala velika slova" (eng. <span class='engPojam'>small capitals, small caps</span>) u tipografiji predstavljaju zapis svih slova u tekstu tako da se glif malog slova zamenjuje glifom odgovarajućeg velikog slova, ali se zato zadržava veličina malog slova. 
		<span class='tipografija'>"Mala velika slova" (eng. <span class='engPojam'>small capitals, small caps</span>) u tipografiji predstavljaju zapis svih slova u tekstu tako da se glif malog slova zamenjuje glifom odgovarajućeg velikog slova, ali se zato zadržava veličina malog slova.</span></p>
    <p>Eksperimentalni tekst: <span class='strip'>kao da je u pitanju tekst iz stripa</span>.</p>
		<blockquote class='citat'>Većim delom svoga toka reka Drina protiče kroz tesne gudure između strmih planina ili kroz duboke kanjone okomito odsečenih obala. Samo na nekoliko mesta rečnog toka njene se obale proširuju u otvorene doline i stvaraju, bilo na jednoj bilo na obe strane reke, župne, delimično ravne, delimično talasaste predele, podesne za obrađivanje i naselja. Takvo jedno proširenje nastaje i ovde, kod Višegrada, na mestu gde Drina izbija u naglom zavoju iz dubokog i uskog tesnaca koji stvaraju Butkove Stijene i Uzavničke planine. — <span class='autor'>Ivo Andrić</span>, <span class='roman'>Na Drini ćuprija</span></blockquote>
</body>
</html>