Edit in JSFiddle

var obj = { _x: 5, };

Object.defineProperty(obj, "x", {
 enumerable: false,  // nie będzie widać w for-in, in
 configurable: false, // nie będzie można zmienić deskryptora
 get: function () { return this._x; },
 set: function (newValue) {
  if (newValue < 10) {
    this._x = newValue;
  } else {
    this._x = -1;
  }
 }
});

document.write("<pre>");
obj.x = 1;
document.writeln(obj.x); // 1

obj.x = 42;
document.writeln(obj.x); // -1

document.write("for-in: ")
for (var i in obj) {
 document.write(i); // tylko _x, nie będzie x
}
document.writeln();

try {
 Object.defineProperty(obj, "x", {
  value: 8,
  enumerable: true
 }); // nie wykona się
} catch (e) {
 document.write("Nie udało się przedefiniować obj.x: ");
 document.writeln(e);
}

document.write("</pre>");