Edit in JSFiddle

<p draggable="true">Bu element taşınabilir</p>
<a href="http://www.zettlina.com">Bu element doğal olarak taşınabilir moddadır</a>
<p>Bu paragraf taşınamaz</p>