Edit in JSFiddle

<div lang="tr">
  element içeriği gerçekte küçük harfli ancak text-tranformation kuralı ile büyük harfe dönüştürülmüştür. Bunlar da sorunlu karakterler i,ı. İlki noktalı i, ikincisi ise noktası olan.
</div>
<div lang="en">
  Bu da ingilizce metin. her ne kadar türkçe yazsak da, <code>lang</code> özniteliği ile bilgisayara kutu içeriğini ingilizce olarak belirttik. bu yazıda büyük noktalı i harfi veya küçük noktasız ı harfleri bulunmamalı. dolayısıyla bunlar dönüşümde en yakın karaktere dönüştürülmekte.
</div>
div[lang=tr]{
  text-transform:uppercase;
  /*text-transformation ile metnin tim karakterlerini büyüttük*/
}

div[lang=en]{
  text-transform:capitalize;
  /*İngilizce metnin sadece iLk harfleri büyüttük*/
}