Edit in JSFiddle

<p id="ilkparagraf">Bu paragrafın kimliği ilkparagraf olarak geçiyor.</p> <div id="alttakikutu">Bu kutu alttakikutu adında</div>
#ilkparagraf {
    background:yellow
}