Edit in JSFiddle

document.getElementById("sonuc").innerHTML =
  document.getElementsByTagName("p")/* Tüm p elementlerinin bir bir dizisi*/
  [0]/* p elementlerinin dizisinden ilk element, içeriği element Bir olan element*/
  .childNodes.length /* bu elementin çocukları */
<p>
  Element Bir
  <span>
    İlk sonuç
  </span>
  <span>
    İkinci sonuç
  </span>
  <span>
    Üçüncü sonuç
  </span>
</p>
<p>
  Element İki
  <span>
    İlk sonuç
  </span>
  <span>
    İkinci sonuç
  </span>
  <span>
    Üçüncü sonuç
  </span></p>
<p>
  <span>
    İlk sonuç
  </span>
  <span>
    İkinci sonuç
  </span>
  <span>
    Üçüncü sonuç
  </span></p>
<div id="sonuc"></div>