Edit in JSFiddle

<p contenteditable="true"> Bu element aslında bir paragraf olmasına rağmen kullanıcı onu düzenleyebilir. </p>