Edit in JSFiddle

/*RAMAZAN İFTAR VE SAHUR SAYACI*/

  //Değişkenler
  //Default Şehir
  var cityValues = "";
  var cityName = "";

  var gun = "";
  var aksam = "";
  var imsak = "";
  var gunAfter = "";
  var aksamAfter = "";
  var imsakAfter = "";
	
	var ogle = "";
	var ikindi = "";
	var yatsi = "";

  //Şu an
  var now = "";

  function ajaxCall(){
    //Şu an
    now = new Date();

    var dayDate = now.getDate();
    if (dayDate < 10) {
      dayDate = '0' + dayDate;
    }
    var monthDate = now.getMonth() + 1;
    if (monthDate < 10) {
      monthDate = '0' + monthDate;
    }
    var yearDate = now.getFullYear();

    //Yarın
    var tomorrow = new Date();
    tomorrow.setDate(tomorrow.getDate() + 1);
    var afterDayDate = tomorrow.getDate();
    if (afterDayDate < 10) {
      afterDayDate = '0' + afterDayDate;
    }
    var afterMonthDate = tomorrow.getMonth() + 1;
    if (afterMonthDate < 10) {
      afterMonthDate = '0' + afterMonthDate;
    }
    var afteryearDate = tomorrow.getFullYear();

    //Ajax ile Json'a istek yap tarih datasını çek
    //Bugünün datası için yapılan istek
    $.ajax({
      type: 'GET',
      url: 'http://hocaokudumu.com/namazsaati',
      data: {
        'sehir': cityValues,
        'Ulke': 'TURKIYE',
        'Tarih': dayDate + '.' + monthDate + '.' + yearDate
      },
      dataType: 'json',
      success: function (data) {
        //Json'ı yorumluyoruz
        gun = (data.Gun);
        aksam = (data.Aksam);
        imsak = (data.Imsak);
				ogle = (data.Oglen);
				ikindi = (data.Ikindi);
				yatsi = (data.Yatsi);
        afterDay();
      },
      error: function (e) {
        console.log(e);
      }
    });

    function afterDay(){
      //Yarının datası için yapılan istek
      $.ajax({
        type: 'GET',
        url: 'http://hocaokudumu.com/namazsaati',
        data: {
          'sehir': cityValues,
          'Ulke': 'TURKIYE',
          'Tarih': afterDayDate + '.' + afterMonthDate + '.' + afteryearDate
        },
        dataType: 'json',
        success: function (newData) {
          //Json'ı yorumluyoruz
          gunAfter = (newData.Gun);
          aksamAfter = (newData.Aksam);
          imsakAfter = (newData.Imsak);
					ogleAfter = (newData.Oglen);
					ikindiAfter = (newData.Ikindi);
					yatsiAfter = (newData.Yatsi);
          sayac();
        },
        error: function (e) {
          console.log(e);
        }
      });
    }
  }

  function sayac() {
    // Countdown sıfrla
    $('#countdown_dashboard').stopCountDown();

    //Sayacı çiz
    if (gun.length > 0) {
      //Dataları oluştur
      //Şu an Time formatında
      var time = now.getTime();

      //Gün bilgisi
      var gunData = gun.split(".");
      var gunData1 = gunData[0];
      var gunData2 = gunData[1];
      var gunData3 = gunData[2];

      //Bir sonraki gün bilgisi
      var gunAfterData = gunAfter.split(".");
      var gunAfterData1 = gunAfterData[0];
      var gunAfterData2 = gunAfterData[1];
      var gunAfterData3 = gunAfterData[2];

      //İftar vakti
      var aksamData = aksam.split(":");
      var aksamData1 = aksamData[0];
      var aksamData2 = aksamData[1];

      //Sahur vakti
      var imsakData = imsak.split(":");
      var imsakData1 = imsakData[0];
      var imsakData2 = imsakData[1];
			
			//Öğle vakti
      var ogleData = ogle.split(":");
      var ogleData1 = ogleData[0];
      var ogleData2 = ogleData[1];
			
			//İkindi vakti
      var ikindiData = ikindi.split(":");
      var ikindiData1 = ikindiData[0];
      var ikindiData2 = ikindiData[1];
			
			//Yatsı vakti
      var yatsiData = yatsi.split(":");
      var yatsiData1 = yatsiData[0];
      var yatsiData2 = yatsiData[1];
			
			//Bir sonraki İftar vakti
      var aksamAfterData = aksam.split(":");
      var aksamAfterData1 = aksamAfterData[0];
      var aksamAfterData2 = aksamAfterData[1];

      //Bir sonraki Sahur vakti
      var imsakAfterData = imsak.split(":");
      var imsakAfterData1 = imsakAfterData[0];
      var imsakAfterData2 = imsakAfterData[1];
			
			//Bir sonraki Öğle vakti
      var ogleAfterData = ogle.split(":");
      var ogleAfterData1 = ogleAfterData[0];
      var ogleAfterData2 = ogleAfterData[1];
			
			//Bir sonraki İkindi vakti
      var ikindiAfterData = ikindi.split(":");
      var ikindiAfterData1 = ikindiAfterData[0];
      var ikindiAfterData2 = ikindiAfterData[1];

      //İftarı Time formatına çeviriyoruz
      var iftarDate = new Date();
      iftarDate.setDate(gunData1);
      iftarDate.setMonth(gunData2 - 1);
      iftarDate.setHours(aksamData1);
      iftarDate.setMinutes(aksamData2);
      var iftarTime = iftarDate.getTime();

      //Sahuru Time formatına çeviriyoruz
      var sahurDate = new Date();
      sahurDate.setDate(gunData1);
      sahurDate.setMonth(gunData2 - 1);
      sahurDate.setHours(imsakData1);
      sahurDate.setMinutes(imsakData2);
      var sahurTime = sahurDate.getTime();

      //00:00'dan sonraki sahuru Time formatına çeviriyoruz
      var sahurAfterDate = new Date();
      sahurAfterDate.setDate(gunAfterData1);
      sahurAfterDate.setMonth(gunAfterData2 - 1);
      sahurAfterDate.setHours(imsakAfterData1);
      sahurAfterDate.setMinutes(imsakAfterData2);
      var sahurAfterTime = sahurAfterDate.getTime();
			
			$('#getCurrentDate').text(gunData1 + '.' + gunData2 + '.' + gunData3);			

      //Hesaplamaya Başla
      if (time < sahurTime) {
        //00:00'dan sonra sahura kadar

        $(".iftarImsak .text").html("sahur vakti:");
        $("#countdownContainer .countdownFirstText").html("SAHURA");
        $(".iftarImsak .clock strong").html("0" + imsakData1 + ":" + imsakData2);
				
				$('.imsakVakti').text('İmsak: ' + imsakData1 + ':' + imsakData2);
				$('.ogleVakti').text('Öğle: ' + ogleData1 + ':' + ogleData2);
				$('.ikindiVakti').text('İkindi: ' + ikindiData1 + ':' + ikindiData2);
				$('.aksamVakti').text('Aksam: ' + aksamData1 + ':' + aksamData2);
				$('.yatsiVakti').text('Yatsı: ' + yatsiData1 + ':' + yatsiData2);

        $('#countdown_dashboard').countDown({
          targetDate: {
            'day': gunData1,
            'month': gunData2,
            'year': gunData3,
            'hour': imsakData1,
            'min': imsakData2,
            'sec': 59
          },
          onComplete: function () {
            ajaxCall();
          }
        });
      }
      else if (time === sahurTime) {
        //Sahur zamanı
      }
      else if (time < iftarTime) {
        //Sahurdan sonra iftara kadar

        console.log("iftara kaldı");

        $(".iftarImsak .text").html("iftar vakti:");
        $("#countdownContainer .countdownFirstText").html("İFTARA");
        $(".iftarImsak .clock strong").html(aksamData1 + ":" + aksamData2);
				
				$('.imsakVakti').text('İmsak: ' + imsakData1 + ':' + imsakData2);
				$('.ogleVakti').text('Öğle: ' + ogleData1 + ':' + ogleData2);
				$('.ikindiVakti').text('İkindi: ' + ikindiData1 + ':' + ikindiData2);
				$('.aksamVakti').text('Aksam: ' + aksamData1 + ':' + aksamData2);
				$('.yatsiVakti').text('Yatsı: ' + yatsiData1 + ':' + yatsiData2);

        $('#countdown_dashboard').countDown({
          targetDate: {
            'day': gunData1,
            'month': gunData2,
            'year': gunData3,
            'hour': aksamData1,
            'min': aksamData2,
            'sec': 59
          },
          onComplete: function () {
            ajaxCall();
          }
        });
      }
      else if (time === iftarTime) {
        //İftar zamanı
      }
      else if (time < sahurAfterTime) {
        //İftardan sonra 00:00'a kadar

        console.log("Sonraki Sahur");

        $(".iftarImsak .text").html("sahur vakti:");
        $("#countdownContainer .countdownFirstText").html("SAHURA");
        $(".iftarImsak .clock strong").html("0" + imsakAfterData1 + ":" + imsakAfterData2);
				
				$('.imsakVakti').text('İmsak: ' + imsakAfterData1 + ':' + imsakAfterData2);
				$('.ogleVakti').text('Öğle: ' + ogleAfterData1 + ':' + ogleAfterData2);
				$('.ikindiVakti').text('İkindi: ' + ikindiAfterData1 + ':' + ikindiAfterData2);
				$('.aksamVakti').text('Aksam: ' + aksamAfterData1 + ':' + aksamAfterData2);
				$('.yatsiVakti').text('Yatsı: ' + yatsiData1 + ':' + yatsiData2);

        $('#countdown_dashboard').countDown({
          targetDate: {
            'day': gunAfterData1,
            'month': gunAfterData2,
            'year': gunAfterData3,
            'hour': imsakAfterData1,
            'min': imsakAfterData2,
            'sec': 59
          },
          onComplete: function () {
            ajaxCall();
          }
        });
      }
      else {
        console.log("Garip şeyler oluyor..");
      }
    }
  }

  //Cookiesi yoksa
  if ($.cookie('sehir') === undefined) {
    $.cookie('sehir', "ISTANBUL", {expires: 40, path: '/'});
    $.cookie('cityName', "İstanbul", {expires: 40, path: '/'});
    cityValues = $.cookie('sehir');
    cityName = $.cookie('cityName');
    $(".iftarImsak .city").html(cityName);

    //Sayacı çalıştır
    ajaxCall();
  }
  //Cookiesi varsa
  else {
    cityValues = $.cookie('sehir');
    cityName = $.cookie('cityName');
    $(".iftarImsak .city").html(cityName);

    //Sayacı çalıştır
    ajaxCall();
  }

  //Şehir değiştir butonuna tıklandı
  $(".cityChangeButton").click(function () {
    $(".iftarImsakInfo").hide();
    $(".countdownShow").hide();
    $(".selectForm").show();
  });

  //Selectboxta bir değişiklik oldu!
  $("#citySelect").change(function () {
    cityValues = $(this).val();
    cityName = $("#citySelect :selected").text();
    $.cookie('sehir', cityValues, {expires: 40, path: '/'});
    $.cookie('cityName', cityName, {expires: 40, path: '/'});
    $(".iftarImsak .city").html(cityName);

    //Sayacı çalıştır
    ajaxCall();

    //Selecti gizle bilgi ekranını aç
    $(".selectForm").hide();
    $(".iftarImsakInfo").show();
    $(".countdownShow").show();
  });

/*RAMAZAN İFTAR VE SAHUR SAYACI SON*/