Edit in JSFiddle

$("document").ready(function(){
    birinci();
});

function birinci()
{
    $("h1").hide(2000, ikinci); //Callback şeklinde çağırılmıştır
}

function ikinci()
{
    $("#alan").append("<p>kayboldu</p>");
}
<div id="alan">
    <h1>Kaybolacak ifade</h1>
</div>