Edit in JSFiddle

<form id="testForm">
  <input type="text" name="ad" />
  <br/>
  <input type="text" name="soyad" />
  <br/>
  <input type="submit" value="Submit Butonu" />
</form>
<input type="button" id="btnTest" value="Normal Buton" />
$(document).ready(function () {
  $('#testForm').validate({ //Form üzerinde validasyon yapılacak alanlar belirlenir
    rules: {
      ad: { //Alanlar name parametresine göre yazılır
        required: true //Bu alan boş bırakılamaz ifadesi girilmiştir
      },
      soyad: {
        required: true
      }
    }
  });

  $('#btnTest').click(function() {
    if ($('#testForm').valid()) {
      alert('Alanlar doğrulandı');
      
    } else {
      alert('Hatalı alanlar var');
    }
  });
});