Edit in JSFiddle

$(function(){
 var $slider = $('.slider')
  , slider_width = 0
  , $slider_inner = $slider.children().first()
  , $elements = $slider_inner.children('.element')
  , elements_count = $elements.length
  , element_width = $elements.first().width()
  , element_margin = 0
  , elements_fit = 0
  , visible_width = 0


 function onResize() {
  slider_width = $slider.width()
  elements_fit = Math.floor(slider_width/element_width)

  // we have a limited number of elements
  if (elements_fit > elements_count) {
   elements_fit = elements_count
  }
  // we need only odd number
  if (elements_fit % 2 === 0) {
   elements_fit -= 1
  }

  // find element margin for balancing
  element_margin = Math.ceil((slider_width - (element_width * elements_fit))/(elements_fit * 2))

  visible_width = (element_width + element_margin * 2) * elements_fit
  // set container width * 1.5 to fit clonned elements when scroll
  $slider_inner.width(Math.ceil(visible_width * 1.5))
  // add margins
  $elements.css({'margin-left': element_margin + 'px', 'margin-right': element_margin + 'px'})
 }

 function goTo(index_to) {
  var index_past = Math.floor(elements_fit/2)
  // if active element
  if (index_to === index_past) {
   return
  }

  var index_diff = index_to - index_past
   , $elements_slice
   , left_to = 0

  if (index_diff > 0) {
   $elements_slice = $elements.slice(0, index_diff)
   // append diff elements
   $elements_slice.clone().appendTo($slider_inner)
   // compute left offset
   left_to = -((element_width + element_margin * 2) * index_diff)
  } else {
   $elements_slice = $elements.slice(index_diff)
   // append diff elements
   $elements_slice.clone().prependTo($slider_inner)
   // set left offset
   $slider_inner.css('left', (element_width + element_margin * 2) * index_diff + 'px')
  }

  // reindex elements
  $elements = $slider_inner.children('.element')

  // scroll to position
  $slider_inner.animate({
   left: left_to + 'px'
  }, {
   duration: 1000
  , easing: 'swing'
  , complete: function() {
    // remove duplicates
    $elements_slice.remove()
    // reposition slider
    $slider_inner.css('left', 0)
    // reindex elements
    $elements = $slider_inner.children('.element')
   }
  })

 }

 onResize()

 $(window).on('resize', onResize)

 $slider
  .on('click', 'a.slider-control', function(ev){
   ev.preventDefault()
   var direction = $(this).hasClass('left') ? -1 : 1

   goTo(Math.floor(elements_fit/2) + direction)
  })
  .on('click', '.element', function(ev){
   ev.preventDefault()

   goTo($elements.index(this))
  })
})