Edit in JSFiddle

$(function(){
 var $slider = $('.slider')
  , slider_width = 0
  , $slider_inner = $slider.children().first()
  , $elements = $slider_inner.children('.element')
  , elements_count = $elements.length
  , element_width = $elements.first().width()
  , element_margin = 0
  , elements_fit = 0
  , visible_width = 0

 function onResize() {
  slider_width = $slider.width()
  elements_fit = Math.floor(slider_width/element_width)

  // we have a limited number of elements
  if (elements_fit > elements_count) {
   elements_fit = elements_count
  }
  // we need only odd number
  if (elements_fit % 2 === 0) {
   elements_fit -= 1
  }

  // find element margin for balancing
  element_margin = Math.ceil((slider_width - (element_width * elements_fit))/(elements_fit * 2))

  visible_width = (element_width + element_margin * 2) * elements_fit
  // set container width * 1.5 to fit clonned elements when scroll
  $slider_inner.width(Math.ceil(visible_width * 1.5))
  // add margins
  $elements.css({'margin-left': element_margin + 'px', 'margin-right': element_margin + 'px'})
 }

 onResize()

 $(window).on('resize', onResize)
})