Edit in JSFiddle

var add = function (a, b, c) {
  var result, arg;
  result = 0;
  arg = [].slice.call(arguments);
  for (var i = arg.length; i--;) {
    result += arg[i];
  }
  return result;
}

var newAdd = add.bind(null, 1);

//注意这里只传了2和3
var result = newAdd(2, 3);
//bind会保存参数哦,调用新function的时候会把之前bind的参数
//和之后调用的参数一起作为原function的参数.
alert(result)