Edit in JSFiddle

<textarea>Bu alanın içine tıklayın</textarea>
textarea:focus {
    background-color:pink;
    color:yellow;
}