Edit in JSFiddle

(function(R) {
  var incomplete = R.filter(R.where({complete: false}));
  var sortByDate = R.sortBy(R.prop('dueDate'));
  var sortByDateDescend = R.compose(R.reverse, sortByDate);
  var importantFields = R.project(['title', 'dueDate']);
  var groupByUser = R.partition(R.prop('username'));
  var activeByUser = R.compose(groupByUser, incomplete);
  var gloss = R.compose(importantFields, R.take(5), sortByDateDescend);
  var topData = R.compose(gloss, incomplete);
  var topDataAllUsers = R.compose(R.mapObj(gloss), activeByUser);
  var byUser = R.use(R.filter).over(R.propEq("username"));
  
  log("Gloss for Scott:");
  log(topData(byUser("Scott", tasks)));
  log("====================");
  log("Gloss for everyone:");
  log(topDataAllUsers(tasks));
}(ramda));
<pre><code id="output"></code></pre>
<script>
var log = (function() {
  var o = document.getElementById("output");
  return function(obj) {o.innerHTML += "\n" + JSON.stringify(obj, null, 4);}
}()); 
var tasks = [
  {username: 'Michael', title: 'Curry stray functions', dueDate: '2014-05-06', 
        complete: true, effort: 'low', priority: 'low'},  
  {username: 'Scott', title: 'Add `fork` function', dueDate: '2014-05-14', 
        complete: true, effort: 'low', priority: 'low'},  
  {username: 'Michael', title: 'Write intro doc', dueDate: '2014-05-16', 
        complete: true, effort: 'low', priority: 'low'},  
  {username: 'Michael', title: 'Add modulo function', dueDate: '2014-05-17', 
        complete: false, effort: 'low', priority: 'low'},  
  {username: 'Michael', title: 'Separating generators', dueDate: '2014-05-24', 
        complete: false, effort: 'medium', priority: 'medium'},
  {username: 'Scott', title: 'Fold algebra branch back in', dueDate: '2014-06-01', 
        complete: false, effort: 'low', priority: 'low'},
  {username: 'Scott', title: 'Fix `and`/`or`/`not`', dueDate: '2014-06-05', 
        complete: false, effort: 'low', priority: 'low'},
  {username: 'Michael', title: 'Types infrastucture', dueDate: '2014-06-06', 
        complete: false, effort: 'medium', priority: 'high'},
  {username: 'Scott', title: 'Add `mapObj`', dueDate: '2014-06-09', 
        complete: false, effort: 'low', priority: 'medium'}, 
  {username: 'Scott', title: 'Write using doc', dueDate: '2014-06-11', 
        complete: false, effort: 'medium', priority: 'high'},
  {username: 'Michael', title: 'Finish algebraic types', dueDate: '2014-06-15', 
        complete: false, effort: 'high', priority: 'high'},
  {username: 'Scott', title: 'Determine versioning scheme', dueDate: '2014-06-15', 
        complete: false, effort: 'low', priority: 'medium'},
  {username: 'Michael', title: 'Integrate types with main code', dueDate: '2014-06-22', 
        complete: false, effort: 'medium', priority: 'high'},
  {username: 'Richard', title: 'API documentation', dueDate: '2014-06-22', 
        complete: false, effort: 'high', priority: 'medium'},
  {username: 'Scott', title: 'Complete build system', dueDate: '2014-06-22', 
        complete: false, effort: 'medium', priority: 'high'},
  {username: 'Richard', title: 'Overview documentation', dueDate: '2014-06-25', 
        complete: false, effort: 'medium', priority: 'high'}
];
</script>