Edit in JSFiddle

 $(document).ready(function(){
      
      // Sürükleme yapılacak elemanları seçiyoruz.
      $(".urunGrid ul li").draggable({
        revert:true,
        helper: "clone"
      });
      
      // Üzerine elemanları alacak olan kısmı belirtiyoruz. Yani sepetimiz.
      $(".sepet").droppable({
        drop: function( event, ui ) {
          var t = $(this);
          var d = ui.draggable; // bu bizim tuttuğumuz eleman yani <li> elementi
          var ul = t.find("ul"); // Sepetimizin içindeki ul elementimiz.
          var id = d.attr("id"); // tuttuğumuz ürünün id si.
          var idToLi = ul.find("#"+id); // sepette, tuttuğumuz id ye sahip ürünü seçiyoruz.
          var adet;
          
          // Veritabanına yazma işlerini burada yapabilirsiniz. (ajax)
          
          idToLi.fadeOut().fadeIn(); // şeklimizi yapıyoruz :)
          
          // eğer daha önce ürün ekli değilse ekliyoruz, ekliyse adetini 1 arttırıyoruz.
          if(idToLi.html()==null){
            ul.append("<li id=\""+id+"\" title=\"Silmek için çift tıklayın\"><em>1 *</em> "+d.html()+"</li>");              
          }
          else{
            adet = parseInt(idToLi.find("em").text().replace(" *",""));
            idToLi.find("em").text(adet+1+" *");
          }
          toplam(); // sepetin altına toplam alan fonksiyonu çağırıyoruz.
        }
      });
      
      // Sepetteki ürüne çift tıklandığında silinmesini sağlıyoruz.
      $(".sepet ul li").live("dblclick", function() {
        var adet = parseInt($(this).find("em").text().replace(" *", ""));

        if (adet == 1) {
          $(this).remove();
        }
        else {
          $(this).find("em").text(adet-1+" *");
        }
        toplam(); // Ürün silindiğinde toplamın yeniden hesaplanmasını sağlıyoruz.
      });

    });
    
    function toplam(){
      var toplam=0;
      var t;
      var fiyat;
      var adet;
      
      // Eğer sepette ürün yoksa "ürün yok" ibaresini görünmez yapıyoruz.
      if($(".sepet ul li").length != 0){
        $(".sepet h1 small").fadeOut();
      }
      else
      {
        $(".sepet h1 small").fadeIn();
      }
      
      // Sepetin içinde ki ürünleri yani <li> leri döndürüp toplama işlemini yapıyoruz.
      $(".sepet ul li").each(function(){
        t = $(this);
        fiyat = parseFloat(t.find("span").text().replace(t.find("span small").text(),""));
        adet = t.find("em").text().replace(" *","");
        toplam += (fiyat*adet);
      });
      
      // toplamı ilgili alana yazdırıyoruz.
      $("#toplam").fadeIn().text($(".sepet ul li").length+" Ürün, Toplam: "+toplam+" TL");
    }
<body>
  <div class="tasiyici">
    <div class="kutu urunGrid">
      <h1>Ürünler</h1>
      <ul>
          <li id="1">Kalem <span>10<small> TL</small></span></li>
          <li id="2">Silgi <span>5<small> TL</small></span></li>
          <li id="3">Kalem Traş <span>2<small> TL</small></span></li>
          <li id="4">Defter <span>15<small> TL</small></span></li>
          <li id="5">Bant <span>3<small> TL</small></span></li>
      </ul>   
    </div>
     
    <div class="kutu sepet">
      <h1>Sepet <small>ürün yok</small></h1>
      <ul></ul>
      <div id="toplam"></div>
    </div>
     
    <div style="clear:both"></div>
  </div>
</body>
      ul{margin:0;list-style:none;padding:0}
      h1,li{margin:0;padding:0;}
      h1{color:#333;font-size:18px}
      h1 small{font-size:12px;color:red}
      body{font-size:13px;font-family:arial}
      
      .tasiyici{width:700px;margin:0 auto;}
      .kutu{width:300px;border:1px solid #c0c0c0;padding:5px}
        .kutu ul{}
        .kutu ul li{margin:5px;border-bottom:1px solid #eaeaea;padding:5px;width:280px;cursor:default}
        .kutu ul li em{color:Green}
        .kutu ul li span{font-weight:bold;display:block;text-align:right;float:right;font-size:16px}
      
      .urunGrid{float:left}
        .urunGrid ul li{cursor:move}
        
      .sepet{float:right;}
      #toplam{text-align:right;font-weight:bold;background-color:#ededed;padding:5px;font-size:18px;color:#5d5d5d;display:none}